Volejbal Ostrava


 

     Volejbalový spolek Ostrava

Abstrakt 

Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s.

Abstrakt
Zájemci z řad hráčů - volejte na 776 290 564. Informace o klubu zde
Projekt je realizován s finanční podporou Národní sportovní agentury
Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje
Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy
Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih

Můj blog - dnes ke stanovám ČVS Blog

Můj blog - dnes ke stanovám ČVS

Dnes otevírám novou rubriku - Můj blog, ve které se dočtete mé názory a osobní postřehy ke všemu, co souvisí s volejbalem a s mým projektem Volejbal Ostrava především. Dnes začínám ničím menším než obsahem změn ve stanovách ČVS, které mají být potvrzeny na městských, okresních a krajských konferencí ČVS.

A proč tento bod považuji hned na úvod za velmi klíčový? Protože navržené změny ve Stanovách ČVS budou mít hluboký dopad na celý český volejbal, protože jsou snahou vedení svazu "zakonzervovat" současné složení vedení svazu a prakticky znesnadnit prosazení změn...

Jelikož po oficiální struktuře je šířen velmi zjednodušený pohled na pouhou "formálnost" změn a snahu o zjednodušení řady věcí, zvěřejňuji níže na tomto mém blogu pohled velké skupiny českých volejbalistů, kteří v uvedených změnách textu Stanov ČVS vidí velké nebezpečí pro dění v českém volejbale!

Ing. Ivan Cap
majitel klubu Volejbal Ostrava s.r.o.

Jelikož volejbal je inteligentní sport, posuďte dále již sami: 

Odkaz celého textu ke stažení: /data/ckeditor/file/Okresní, Krajské konference.docx

 

KONFERENCE ČESKÉHO VOLEJBALOVÉHO SVAZU KVĚTEN 2018

Jak jistě víte 13.5.2018 se koná konference Českého volejbalového svazu, která má za úkol schválit a přijmout nové STANOVY, tomu předcházejí OBLASTNÍ a KRAJSKÉ konference ČVS.
 
ČVS je spolek, je tvořen volejbalisty a právě na ty se nyní hodlá zapomenout a znemožnit jim podílet se na řízení ČESKÉHO VOLEJJBALU. Návrh z dílny SR (Správní rady) je toho důkazem.
2 důležité body stanov
 1. KRAJSKÉ VOLEJBALOVÉ SVAZY

 • AKTUÁLNÍ STAV!!! Klíč pro svolání delegátů, aktuální stav je 200 členů kraje zastupuje 1 delegát.
 • NAVRHOVANÝ STAV SR!!!  V návrhu Správní rady ČVS je 500 členů kraje zastupuje 1 delegát
 • AKCEPTOVATELNÝ NÁVRH KVS!!! KVS, aby ochránily princip spolku a možnost podílení se na dění v ČVS, navrhují 300 členů kraje na 1 delegáta
 
STANOVY 2018 ČVS PŘEPOČET MANDÁTŮ NA KONFERENCI ČVS
AKTUÁLNÍ STAV MOŽNÉ VARIANTY
KRAJ Počet členů 200 300 500
Hlavní město Praha 6 292 32 21 13
Středočeský kraj 2 297 12 8 5
Jihočeský kraj 1 591 8 5 3
Plzeňský kraj 1 207 7 4 2
Karlovarský kraj 640 4 2 1
Ústecký kraj 1 516 8 5 3
Liberecký kraj 1 168 6 4 2
Královéhradecký kraj 2 027 11 7 4
Pardubický kraj 1 652 9 6 3
Vysočina 1 051 6 4 2
Jihomoravský kraj 2 147 11 7 4
Olomoucký kraj 1 357 7 5 3
Zlínský kraj 1 287 7 4 3
Moravskoslezský kraj 4 200 21 14 8
CELEKM 149 95 57
       
 
 
Nezapomínejme, že rozpočet ČVS, který letos dosahuje bezmála 150 milionů Kč, je tvořen z více než 95% ze státního rozpočtu, které stát posílá na ČVS na základě celé členské základy ČVS.
 
 1. PLATNOST A ÚČINNOST STANOV

 • STANOVY mají vstoupit v platnost do roka od schválení nejvyšším orgánem (KONFERENCE ČVS)
 • SR v návrhu prosazuje ÚČINNOST STANOV k 1.11.2020 (2,5 roku od schválení)!!! Tím by byla VALNÁ HROMADA až v květnu 2021
 
 • TRVEJME NA ÚČINNOSTI STANOV K 1.12.2018, tak aby první VALNÁ HROMADA byla svolána v květnu 2019!
 
 • DŮVODY PROČ chce SR účinnost až v roce 2020??
 
 • Zůstat ve vedení a u moci co nejdéle bez legitimních voleb dle nových stanov
 • Plat předsedy ČVS s náhradami je 100.000,-Kč měsíčně, tedy za 36 měsíců je to 3,6 milionu Kč!!!
 • Plat generálního sekretáře ČVS s náhradami je 80.000,-Kč měsíčně, tedy za 36 měsíců je to 2,88 milionu Kč!!!
 • Plat mezinárodního generálního sekretáře je ČVS s náhradami je 70.000,-Kč měsíčně, tedy za 36 měsíců je to 1,95 milionu Kč!!!
 
 • DŮVODY PROČ KVS
  • Účinnost stanov chceme do 1 roka
  • Není důvod odkládat účinnost schválených stanov o 3 roky
  • Směrnice zvládne stávající SR a legislativní komise předělat během roku (v rozpočtové kapitole na právní služby je 1,4 milionu Kč).
  • Jestliže stávající vedení dělá svou práci dobře, transparentě a dosahuje dobrých výsledků, tak pro ně nebude problém obhájit své mandáty v květnu 2019!