Volejbal Ostrava


 

     Volejbalový spolek Ostrava

Abstrakt 

Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s.

Abstrakt
Zájemci z řad hráčů - volejte na 776 290 564. Informace o klubu zde
Náš volejbalový klub děkuje za finanční podporu Statutárnímu městu Ostrava.
Náš volejbalový klub děkuje za finanční podporu Moravskoslezskému kraji.
Náš volejbalový klub děkuje za finanční podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Otevřený dopis předsedovi svazu panu Pakostovi a členům Správní rady ČVS Blog

Otevřený dopis předsedovi svazu panu Pakostovi a členům Správní rady ČVS

Vážený pane předsedo, vážený člene Správní rady ČVS!

Obracím se na Vás s tímto dopisem, který reaguje na negativní kampaň, kterou proti mému klubu Volejbal Ostrava, s.r.o. v poslední době vedou někteří zástupci volejbalových klubů v našem kraji.

Jsem přesvědčen o tom, že řadě z vás nejsou známy veškeré potřebné informace o skutečném průběhu všech událostí, spojených s přetahováním smluvních nadějných hráčů a o dění v našem klubu obecně.

Na druhé straně tuto nespokojenost ze strany některých místních „velkoklubů“ chápu, protože jsme za velmi krátkou dobu 3 let bez jakékoliv dotace z ČVS, MŠMT či z jiných zdrojů (na rozdíl od prakticky všech ostatních klubů výlučně jen z vlastních prostředků) dosáhli velmi zajímavých výsledků, kterých řada z nich nedosáhla nebo „usnula na vavřínech“… Jsme tak nezávislý a velmi aktivní klub, který začíná vychovávat velmi nadějné mladé hráče a to patrně vede ke snaze místních velkoklubů de facto „ukrást“ nám ty nejlepší hráče, pošpinit naši pověst a pokud by to šlo - zlikvidovat nás z povrchu zemského…

Proč se nás konkurence snaží poškodit:

Za prvé:

- jsme sice velmi mladý volejbalový klub (klub byl zapsán v O.R. 17. května 2016), ale velmi záhy se stal velmi silným a respektovaným klubem v Moravskoslezském kraji díky naší nepřehlédnutelné aktivitě a to jak ve výsledcích mužů (za tři roky hraje náš A-tým na špici 2. národní ligy – loni skončil druhý a letos bude útočit na postup do 1. ligy), tak  i ve způsobu, jak důsledně pracujeme a věnujeme se mládeži (počet všech našich mladých volejbalistů letos překročil tři stovky a jsou zapojení do všech forem volejbalových soutěží, které organizuje ČVS včetně BMV a plážového volejbalu).

- obrázek, jak náš klub pracuje, si nejlépe uděláte, když se blíže seznámíte s obsahem článků našeho velmi sledovaného webu  www.volejbalostrava.com (počet zhlédnutí za tak krátkou dobu překonal již hranici čtvrt miliónu – aktuálně návštěvnost k dnešnímu dni: 255.673 !), ve kterém najdete přes 500 článků a řadu fotografií a videí. Na tomto webu máme i svou vlastní steamovou televizi, přes kterou zajišťujeme přímé přenosy z vybraných velmi zajímavých zápasů.

- během tří let jsme vytvořili skupinu tří organizačně propojených klubů, které mezi sebou úzce spolupracují:

a) Volejbal Ostrava, s.r.o. – (jsem jediný vlastník a investor) mateřský klub a hlavní sponzor veškerého dění, který má na starosti talentované mladé smluvní hráče (věnuje jim také mimořádnou nadstandardní péči) a který se stará o A-tým mužů.

b) Volejbalový spolek Ostrava – (jsem předsedou) dynamicky rozvíjí spolupráci se školami v Ostravě a okolí, vede volejbalové kroužky, stará se o nově vytvořenou Ostravskou volejbalovou akademii a organizuje naši účast ve všech mládežnických soutěžích ČVS.

c) Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s. – (jehož jsem místopředsedou) který se stará především o akademický volejbal a má na starosti fungování našeho B-týmu. Zároveň je ale páteřní organizací našich aktivit a jeho aktivity budou kulminovat po dostavbě nové nádherné sportovní haly Ostravské univerzity v říjnu 2022. Tato hala pak bude hlavním tréninkovým centrem.

d) úzce spolupracujeme s řadou dalších klubů, které nezištně propagují volejbal (např. VK Brušperk, z.s., kde jsem byl znovu zvolen předsedou a který 2 roky po sobě zorganizoval dle vyjádření zúčastněných - jedno z nejlepších Finále Superveteránů ČVS, za což nám osobně poděkovali všichni zástupci této soutěže z celé republiky a následně jsme i obdrželi osobní děkovný dopis od tehdejšího předsedy pana Haníka).

e) ve spolupráci se ZŠ Brušperk vedeme jeden z nejaktivnějších kroužků volejbalu (funguje 5 let a v posledních dvou letech jsme byli z organizačních důvodů omezit počet dětí v kroužku na 70), pro který pravidelně organizujeme početně obsazené příměstské tábory. Tuto školu budeme letos přihlašovat i do systému „Partnerské školy ČVS“.

Za druhé:

- máme velmi pestrou činnost spojenou s propagací volejbalu (celkem více než 30 jednodenních propagačních akcí pro mládež Ostravy a okolí)

- máme velmi zajímavé zahraniční kontakty (pravidelně jezdíme na soustředění spojené s přátelskými zápasy do Polska nebo do Slovinska, náš A-tým sehrál přátelská utkání s významnými zahraničními týmy jako je běloruský Šachťor Soligorsk nebo utkání se švédským národním týmem apod., naše mládež jezdí do blízkého Polska na přátelské zápasy a každoročně organizujeme populární volejbalový kemp mládeže v Poreči v Chorvatsku za účasti významných zahraničních trenérů (nejenom volejbalových – viz články na našem webu)

- máme vlastní volejbalovou akademii na ZŠ Košaře v Ostravě, kde pod vedením našich trenérů (a zároveň učitelů) je zajištěna kvalitní příprava žáků 5x týdně v rámci výuky nebo hned v návaznosti na ní

- vybudovali jsme velmi dobře materiálně vybavené vlastní Tréninkové centrum mládeže na SŠSS Krakovská v Ostravě-Hrabůvce (včetně vlastního volejbalového děla a spousty dalších pomůcek), kde probíhají tréninky a zápasy všech věkových kategorií každý den včetně většiny víkendů.

 

Za třetí:

- věnujeme se aktivně i amatérskému volejbalu a finančně jej podporujeme (již druhým rokem jsme např. hlavním sponzorem „Region Beskydy – volejbalové ligy“)

- jsme oblastní partneři a organizačně pomáháme v nových projektech (což je nezištná činnost a zabírá spoustu času):

   a) Středoškolská volejbalová liga (letos se do ní zapojilo v našem kraji 10 škol)

   b) Vysokoškolská volejbalová liga (zahajujeme prvním turnajem tento pátek)

 

Za čtvrté:

- zvláštní péči věnujeme vzdělávání vlastních trenérů (tři trenéři II. třídy z toho jeden z bohatými extraligovými zkušenostmi – Kuba Zvolánek , 12 trenérů III. třídy a další trenéři a asistenti z řad studentů katedry Studií lidského pohybu na Pdf OU). Každým rokem většina z nich účastní školení a seminářů pro trenéry, které pořádá jak ČVS a jeho organizační složky, tak i školeních, které pořádá ČOV – např. mezinárodních konferencí „MOSTY“ (s panem Haníkem se tam vídáváme velmi často).

- letos jsme byli spoluorganizátoři spolu s Jirkou Popelkou a VolleyCountry s.r.o. Světové volejbalové trenérské show v Ostravě (15.-16. června 2019), kterého se zúčastnilo 230 zájemců ze 14 zemí a které bylo skvělou propagací volejbalu u nás!-a následného kempu pro mládež se světoznámým argentinským trenérem Javierem Weberem (tento kemp měl obrovský úspěch mezi účastníky i trenéry, kteří projevili o tuto akci zájem)Za páté:

- netlačíme se do žádných volejbalových funkcí a orgánů a nezneužíváme svého vlivu ke špinění jiných klubů!

- jde nám o volejbal, proto sdružujeme ve svých řadách podobně smýšlející nadšence (do volejbalu stále jen vkládáme vlastní finance a prakticky žádné neinkasujeme) a to dokazujeme svou činností!!!

 

Jak vidíte, jsem nadšený propagátor sportu a kromě volejbalu a profesionálního lyžování jsem i velký propagátor sportu RINGO (od jeho vzniku jsem i neplaceným předsedou Českého klubu ringa, tento sport sponzoruji (RINGO je například i výborným doplňkovým sportem k volejbalu a my jej s velkým úspěchem zařazujeme do programu volejbalových kroužků při ZŠ). Jako viceprezident IFT (Mezinárodní federace ringa) jsem např. pověřen zorganizováním Mistrovství světa v tomto sportu u nás v ČR v Ostravě v roce 2026 (již v prostorách nově postavené haly Ostravské univerzity). Tohoto mistrovství by se mělo zúčastnit už přes 20 federací z celého světa.

 

Jsem přesvědčen, že řada z vás mě i osobně zná – např.:

- s panem Haníkem jsem absolvoval trenérkou dvojku (tady jsem poznal i řadu dalších výborných trenérů a metodiků volejbalu), seděli jsme na finále extraligy v Ostravě, kdy svému synovi předával zlatou medaili pro VK Ostrava – sám jednu mám. Tehdy jsem pro tento klub sehnal 6 miliónů Kč, které významně přispěly k zisku titulu (a taky k zabránění krachu tohoto tradičního ostravského velkoklubu). Další rok jsem se zásadním způsobem přičinil k zajištění dalších 4 miliónu Kč od města Ostravy, díky kterým jsme mohli hrát Ligu mistrů!)

- pan Labašta včetně místopředsedy ČOV pana Haníka mě bude určitě znát z prostředí světového lyžování – vedu profesionální  tým mé dcery Gabriely Capové a to jako hlavní trenér (jsem trenér II. třídy v alpském lyžování) a řídím a financuji tento tým (česká olympionička a reprezentantka, úspěšná účastnice tří mistrovství světa v alpském lyžování ), která loni 3x bodovala ve Světovém poháru a jako první česká lyžařka se umístila v celkovém hodnocení na stupních vítězů v závodech Evropského poháru (ve slalomu skončila celkově 2.) viz příloha

- pan Popelka mě zná z řady jeho sportovních akcí, na kterých se poslední dobou organizačně spolupodílíme

- a řada dalších významných volejbalových činovníků a majitelů klubů (zdravím Jakuba Novotného) a řada českých volejbalistů, funkcionářů apod.


Nezapírám, že si velmi cením své nezávislosti a protože mi mé podnikání zajišťuje dostatek finančních prostředků, nebojím se říkat i pravdu o věcech, o kterých jiní jen mlčí a snažím se pomáhat a hájit slušné a obětavé lidi a možná i proto cítím velký tlak ze strany pana Pečínky a spol., kterému evidentně velmi vadí naše úspěchy, kterých již jsme dosáhli (zejména v práci s mládeží). V této souvislosti hluboce souhlasím s panem Haníkem, který ve svém Dopise předsedy ČVS č. 2/2017 situaci přesně vystihl - cituji:

„Ne, všichni členové současného vedení svazu komunikují s hnutím tak, aby bylo naplněno základní poslání: dostali jsme důvěru, proto SLOUŽÍME, nikoliv POROUČÍME. Členové hnutí jsou z velké části dobrovolníci a nezaslouží si, aby s nimi bylo jednáno z pozice vrchnosti. Je to jejich svaz, nikoliv jen těch, kteří se toho času nacházejí ve vedení.“

 

Přiznám se, že vzhledem k nerespektování minulého vašeho rozhodnutí Správní rady ČVS ze strany pana Tabary a jeho komise, která nyní opět rozhodla zasahovat do vnitřních záležitostí našeho klubu (přitom evidentně nerespektuje Vaše předchozí rozhodnutí). Ve vašem rozhodnutí bylo přece jasně určeno, co vedlo Správní radu k takovémuto rozhodnutí, a že v případě nesouhlasu se má nespokojená strana obrátit na k tomu určenou Arbitrážní komisi – což evidentně neučinili). Začínám se obávat naplnění slov, velmi v této věci zainteresovaného pana Pečínky, že, jak mi v minulosti telefonicky sdělil: „on již ovládl okres a kraj a nikdo mu nezabrání, aby …“

 

Vážený pane předsedo, vážení členové Správní rady, věřím ve spravedlivé a objektivní rozhodnutí Správní rady i Vašeho osobního rozhodnutí.


V případě zásahu do našich smluvních vztahů jsme připraveni se i náležitě bránit, protože by nám vznikla škoda nemalých rozměrů! Připomínám, že jsme přípravu mládeže na rozdíl od většiny klubů, FINANCOVALI VÝHRADNĚ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ! a podle délky působení v našem klubu se naše náklady na jednoho smluvního mladého hráče pohybují v rozmezí 80.000,- až 120.000,- Kč !!!

 

Pro zachování objektivity proto přijměte, pane předsedo, mé pozvání k nám do klubu Volejbal Ostrava s.r.o., abyste se sám osobně a nezkresleně přesvědčil o fungování našeho klubu a o nemalém přínosu pro rozvoj volejbalu v našem regionu, protože budoucnost našeho klubu se jeví čím dál zajímavěji!

 

Závěrem děkuji za Váš čas a za a pochopení našeho fungování, protože za ním je spousta práce mnoha volejbalových nadšenců a Vaše rozhodnutí bude mít bezesporu velký vliv na našem názoru, jak funguje náš svaz.

 
 
Ing. Ivan Cap
jednatel Volejbal Ostrava, s.r.o.