Volejbal Ostrava


 

     Volejbalový spolek Ostrava

Abstrakt 

Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s.

Abstrakt
Zájemci z řad hráčů - volejte na 776 290 564. Informace o klubu zde
Projekt je realizován s finanční podporou Národní sportovní agentury
Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje
Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy
Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih

Otevřený dopis předsedovi svazu panu Pakostovi a členům Správní rady ČVS Blog

Otevřený dopis předsedovi svazu panu Pakostovi a členům Správní rady ČVS

Vážený pane předsedo, vážený člene Správní rady ČVS!

Obracím se na Vás s tímto dopisem, který reaguje na negativní kampaň, kterou proti mému klubu Volejbal Ostrava, s.r.o. v poslední době vedou někteří zástupci volejbalových klubů v našem kraji.

Jsem přesvědčen o tom, že řadě z vás nejsou známy veškeré potřebné informace o skutečném průběhu všech událostí, spojených s přetahováním smluvních nadějných hráčů a o dění v našem klubu obecně.

Na druhé straně tuto nespokojenost ze strany některých místních „velkoklubů“ chápu, protože jsme za velmi krátkou dobu 3 let bez jakékoliv dotace z ČVS, MŠMT či z jiných zdrojů (na rozdíl od prakticky všech ostatních klubů výlučně jen z vlastních prostředků) dosáhli velmi zajímavých výsledků, kterých řada z nich nedosáhla nebo „usnula na vavřínech“… Jsme tak nezávislý a velmi aktivní klub, který začíná vychovávat velmi nadějné mladé hráče a to patrně vede ke snaze místních velkoklubů de facto „ukrást“ nám ty nejlepší hráče, pošpinit naši pověst a pokud by to šlo - zlikvidovat nás z povrchu zemského…

Proč se nás konkurence snaží poškodit:

Za prvé:

- jsme sice velmi mladý volejbalový klub (klub byl zapsán v O.R. 17. května 2016), ale velmi záhy se stal velmi silným a respektovaným klubem v Moravskoslezském kraji díky naší nepřehlédnutelné aktivitě a to jak ve výsledcích mužů (za tři roky hraje náš A-tým na špici 2. národní ligy – loni skončil druhý a letos bude útočit na postup do 1. ligy), tak  i ve způsobu, jak důsledně pracujeme a věnujeme se mládeži (počet všech našich mladých volejbalistů letos překročil tři stovky a jsou zapojení do všech forem volejbalových soutěží, které organizuje ČVS včetně BMV a plážového volejbalu).

- obrázek, jak náš klub pracuje, si nejlépe uděláte, když se blíže seznámíte s obsahem článků našeho velmi sledovaného webu  www.volejbalostrava.com (počet zhlédnutí za tak krátkou dobu překonal již hranici čtvrt miliónu – aktuálně návštěvnost k dnešnímu dni: 255.673 !), ve kterém najdete přes 500 článků a řadu fotografií a videí. Na tomto webu máme i svou vlastní steamovou televizi, přes kterou zajišťujeme přímé přenosy z vybraných velmi zajímavých zápasů.

- během tří let jsme vytvořili skupinu tří organizačně propojených klubů, které mezi sebou úzce spolupracují:

a) Volejbal Ostrava, s.r.o. – (jsem jediný vlastník a investor) mateřský klub a hlavní sponzor veškerého dění, který má na starosti talentované mladé smluvní hráče (věnuje jim také mimořádnou nadstandardní péči) a který se stará o A-tým mužů.

b) Volejbalový spolek Ostrava – (jsem předsedou) dynamicky rozvíjí spolupráci se školami v Ostravě a okolí, vede volejbalové kroužky, stará se o nově vytvořenou Ostravskou volejbalovou akademii a organizuje naši účast ve všech mládežnických soutěžích ČVS.

c) Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s. – (jehož jsem místopředsedou) který se stará především o akademický volejbal a má na starosti fungování našeho B-týmu. Zároveň je ale páteřní organizací našich aktivit a jeho aktivity budou kulminovat po dostavbě nové nádherné sportovní haly Ostravské univerzity v říjnu 2022. Tato hala pak bude hlavním tréninkovým centrem.

d) úzce spolupracujeme s řadou dalších klubů, které nezištně propagují volejbal (např. VK Brušperk, z.s., kde jsem byl znovu zvolen předsedou a který 2 roky po sobě zorganizoval dle vyjádření zúčastněných - jedno z nejlepších Finále Superveteránů ČVS, za což nám osobně poděkovali všichni zástupci této soutěže z celé republiky a následně jsme i obdrželi osobní děkovný dopis od tehdejšího předsedy pana Haníka).

e) ve spolupráci se ZŠ Brušperk vedeme jeden z nejaktivnějších kroužků volejbalu (funguje 5 let a v posledních dvou letech jsme byli z organizačních důvodů omezit počet dětí v kroužku na 70), pro který pravidelně organizujeme početně obsazené příměstské tábory. Tuto školu budeme letos přihlašovat i do systému „Partnerské školy ČVS“.

Za druhé:

- máme velmi pestrou činnost spojenou s propagací volejbalu (celkem více než 30 jednodenních propagačních akcí pro mládež Ostravy a okolí)

- máme velmi zajímavé zahraniční kontakty (pravidelně jezdíme na soustředění spojené s přátelskými zápasy do Polska nebo do Slovinska, náš A-tým sehrál přátelská utkání s významnými zahraničními týmy jako je běloruský Šachťor Soligorsk nebo utkání se švédským národním týmem apod., naše mládež jezdí do blízkého Polska na přátelské zápasy a každoročně organizujeme populární volejbalový kemp mládeže v Poreči v Chorvatsku za účasti významných zahraničních trenérů (nejenom volejbalových – viz články na našem webu)

- máme vlastní volejbalovou akademii na ZŠ Košaře v Ostravě, kde pod vedením našich trenérů (a zároveň učitelů) je zajištěna kvalitní příprava žáků 5x týdně v rámci výuky nebo hned v návaznosti na ní

- vybudovali jsme velmi dobře materiálně vybavené vlastní Tréninkové centrum mládeže na SŠSS Krakovská v Ostravě-Hrabůvce (včetně vlastního volejbalového děla a spousty dalších pomůcek), kde probíhají tréninky a zápasy všech věkových kategorií každý den včetně většiny víkendů.

 

Za třetí:

- věnujeme se aktivně i amatérskému volejbalu a finančně jej podporujeme (již druhým rokem jsme např. hlavním sponzorem „Region Beskydy – volejbalové ligy“)

- jsme oblastní partneři a organizačně pomáháme v nových projektech (což je nezištná činnost a zabírá spoustu času):

   a) Středoškolská volejbalová liga (letos se do ní zapojilo v našem kraji 10 škol)

   b) Vysokoškolská volejbalová liga (zahajujeme prvním turnajem tento pátek)

 

Za čtvrté:

- zvláštní péči věnujeme vzdělávání vlastních trenérů (tři trenéři II. třídy z toho jeden z bohatými extraligovými zkušenostmi – Kuba Zvolánek , 12 trenérů III. třídy a další trenéři a asistenti z řad studentů katedry Studií lidského pohybu na Pdf OU). Každým rokem většina z nich účastní školení a seminářů pro trenéry, které pořádá jak ČVS a jeho organizační složky, tak i školeních, které pořádá ČOV – např. mezinárodních konferencí „MOSTY“ (s panem Haníkem se tam vídáváme velmi často).

- letos jsme byli spoluorganizátoři spolu s Jirkou Popelkou a VolleyCountry s.r.o. Světové volejbalové trenérské show v Ostravě (15.-16. června 2019), kterého se zúčastnilo 230 zájemců ze 14 zemí a které bylo skvělou propagací volejbalu u nás!-a následného kempu pro mládež se světoznámým argentinským trenérem Javierem Weberem (tento kemp měl obrovský úspěch mezi účastníky i trenéry, kteří projevili o tuto akci zájem)Za páté:

- netlačíme se do žádných volejbalových funkcí a orgánů a nezneužíváme svého vlivu ke špinění jiných klubů!

- jde nám o volejbal, proto sdružujeme ve svých řadách podobně smýšlející nadšence (do volejbalu stále jen vkládáme vlastní finance a prakticky žádné neinkasujeme) a to dokazujeme svou činností!!!

 

Jak vidíte, jsem nadšený propagátor sportu a kromě volejbalu a profesionálního lyžování jsem i velký propagátor sportu RINGO (od jeho vzniku jsem i neplaceným předsedou Českého klubu ringa, tento sport sponzoruji (RINGO je například i výborným doplňkovým sportem k volejbalu a my jej s velkým úspěchem zařazujeme do programu volejbalových kroužků při ZŠ). Jako viceprezident IFT (Mezinárodní federace ringa) jsem např. pověřen zorganizováním Mistrovství světa v tomto sportu u nás v ČR v Ostravě v roce 2026 (již v prostorách nově postavené haly Ostravské univerzity). Tohoto mistrovství by se mělo zúčastnit už přes 20 federací z celého světa.

 

Jsem přesvědčen, že řada z vás mě i osobně zná – např.:

- s panem Haníkem jsem absolvoval trenérkou dvojku (tady jsem poznal i řadu dalších výborných trenérů a metodiků volejbalu), seděli jsme na finále extraligy v Ostravě, kdy svému synovi předával zlatou medaili pro VK Ostrava – sám jednu mám. Tehdy jsem pro tento klub sehnal 6 miliónů Kč, které významně přispěly k zisku titulu (a taky k zabránění krachu tohoto tradičního ostravského velkoklubu). Další rok jsem se zásadním způsobem přičinil k zajištění dalších 4 miliónu Kč od města Ostravy, díky kterým jsme mohli hrát Ligu mistrů!)

- pan Labašta včetně místopředsedy ČOV pana Haníka mě bude určitě znát z prostředí světového lyžování – vedu profesionální  tým mé dcery Gabriely Capové a to jako hlavní trenér (jsem trenér II. třídy v alpském lyžování) a řídím a financuji tento tým (česká olympionička a reprezentantka, úspěšná účastnice tří mistrovství světa v alpském lyžování ), která loni 3x bodovala ve Světovém poháru a jako první česká lyžařka se umístila v celkovém hodnocení na stupních vítězů v závodech Evropského poháru (ve slalomu skončila celkově 2.) viz příloha

- pan Popelka mě zná z řady jeho sportovních akcí, na kterých se poslední dobou organizačně spolupodílíme

- a řada dalších významných volejbalových činovníků a majitelů klubů (zdravím Jakuba Novotného) a řada českých volejbalistů, funkcionářů apod.


Nezapírám, že si velmi cením své nezávislosti a protože mi mé podnikání zajišťuje dostatek finančních prostředků, nebojím se říkat i pravdu o věcech, o kterých jiní jen mlčí a snažím se pomáhat a hájit slušné a obětavé lidi a možná i proto cítím velký tlak ze strany pana Pečínky a spol., kterému evidentně velmi vadí naše úspěchy, kterých již jsme dosáhli (zejména v práci s mládeží). V této souvislosti hluboce souhlasím s panem Haníkem, který ve svém Dopise předsedy ČVS č. 2/2017 situaci přesně vystihl - cituji:

„Ne, všichni členové současného vedení svazu komunikují s hnutím tak, aby bylo naplněno základní poslání: dostali jsme důvěru, proto SLOUŽÍME, nikoliv POROUČÍME. Členové hnutí jsou z velké části dobrovolníci a nezaslouží si, aby s nimi bylo jednáno z pozice vrchnosti. Je to jejich svaz, nikoliv jen těch, kteří se toho času nacházejí ve vedení.“

 

Přiznám se, že vzhledem k nerespektování minulého vašeho rozhodnutí Správní rady ČVS ze strany pana Tabary a jeho komise, která nyní opět rozhodla zasahovat do vnitřních záležitostí našeho klubu (přitom evidentně nerespektuje Vaše předchozí rozhodnutí). Ve vašem rozhodnutí bylo přece jasně určeno, co vedlo Správní radu k takovémuto rozhodnutí, a že v případě nesouhlasu se má nespokojená strana obrátit na k tomu určenou Arbitrážní komisi – což evidentně neučinili). Začínám se obávat naplnění slov, velmi v této věci zainteresovaného pana Pečínky, že, jak mi v minulosti telefonicky sdělil: „on již ovládl okres a kraj a nikdo mu nezabrání, aby …“

 

Vážený pane předsedo, vážení členové Správní rady, věřím ve spravedlivé a objektivní rozhodnutí Správní rady i Vašeho osobního rozhodnutí.


V případě zásahu do našich smluvních vztahů jsme připraveni se i náležitě bránit, protože by nám vznikla škoda nemalých rozměrů! Připomínám, že jsme přípravu mládeže na rozdíl od většiny klubů, FINANCOVALI VÝHRADNĚ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ! a podle délky působení v našem klubu se naše náklady na jednoho smluvního mladého hráče pohybují v rozmezí 80.000,- až 120.000,- Kč !!!

 

Pro zachování objektivity proto přijměte, pane předsedo, mé pozvání k nám do klubu Volejbal Ostrava s.r.o., abyste se sám osobně a nezkresleně přesvědčil o fungování našeho klubu a o nemalém přínosu pro rozvoj volejbalu v našem regionu, protože budoucnost našeho klubu se jeví čím dál zajímavěji!

 

Závěrem děkuji za Váš čas a za a pochopení našeho fungování, protože za ním je spousta práce mnoha volejbalových nadšenců a Vaše rozhodnutí bude mít bezesporu velký vliv na našem názoru, jak funguje náš svaz.

 
 
Ing. Ivan Cap
jednatel Volejbal Ostrava, s.r.o.