Volejbal Ostrava


 

     Volejbalový spolek Ostrava

Abstrakt 

Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s.

Abstrakt
Zájemci z řad hráčů - volejte na 776 290 564. Informace o klubu zde
Projekt je realizován s finanční podporou Národní sportovní agentury
Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje
Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy
Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih

Rozmohl se nám tady takový nešvar... Blog

Rozmohl se nám tady takový nešvar...

Asi jste všichni poznali hlášku z českého filmu Pelíšky.

Nicméně i ve volejbalovém životě lze poukázat na platnost tohoto rčení, protože tento "nešvar" má dalekosáhlé důsledky pro fungování volejbalových orgánů a dosazování vhodných lidí do nich (a pro rozhodování o financích, pro volení lidí do vyšších a vyšších orgánů v rámci ČVS).

Včera 25. února 2021 proběhla on-line formou Valná hromada MěVS Ostrava, před kterou jsem delegáty seznámil s naším stanoviskem. To, že se nejedná o "výkřik do tmy jednotlivce", nýbrž obdobný názor na neregulérnost ve stanovení počtu hlasovacích mandátů mají i další volejbalové kluby v působnosti MěVS Ostrava. Na včerejší valné hromadě se takto totiž vyjádřilo a s tímto názorem souhlasilo již 8 volejbalových klubů, což je výrazný posun, protože na minulé valné hromadě to byly prakticky jen 3 kluby.

Aby jste si udělali svůj vlastní názor, seznamte se s celým textem našeho prohlášení:

Vážení,
 
seznámili jsme se s Jednacím řádem VH, rozdělení mandátů pro hlasování a je na čase ukončit nesmyslnou přetahovanou o počet mandátů. Stejně jako před naší minulou valnou hromadou totiž opět došlo k navýšení počtu započítaných mladých hráčů o stovky členů u oddílu Blue Volley Ostrava, z.s. (dříve „Školní sportovní klub Ostrava o.s.“), kde je předsedou Michal Provazník (minule jeho klub všechny pohodlně přehlasoval svými nepodloženými 11-ti hlasy, není si nárokuje 8 hlasů).
 
Pozoruhodné je, že k tomuto navýšení o více než 600 členů!!! „čirou náhodou“ došlo v prosinci 2020 (opět před Valnou hromadou), v době vrcholící pandemie Covid-19, kdy se nachází naše republika ve vládou nařízeném nouzovém stavu, jsou zavřené školy a všechny haly a tělocvičny. Celé republice jsme tak pro smích a ptají se nás na recept, jakým zázrakem se tak děje – nejsou naivní!
 
Chtěli bychom věřit, že činovníci tohoto klubu mají zázračnou metodu, jak v tomto období oslovit a pracovat s tolika mladými hráči, ale vše spíše nasvědčuje, že jde o účelové navýšení, protože jsme již zdokumentovali případy mladých hráčů, kteří byli několik let zaregistrovaní ve výše uvedeném klubu, aniž by o tom oni a jejich rodiče věděli, ba dokonce pravidelně platili licenční poplatky do systému VIS…
 
V zájmu zachování demokracie v našem okresním svazu, navrhuji přestat počítat mládež z nejrůznějších klubů a volejbalových kroužků na školách (uměle pak dochází k nafukování členské základny – po volbách členská základna prokazatelně velmi zase „splaskne“…) a všem klubům přidělit JEDEN mandát pro hlasování na VH.
 
Pokud výše uvedený klub bude přesto trvat na neférovém (vůči ostatním klubům v našem okrese) a lehce zmanipulovatelném počítání hlasovacích mandátů, budeme nuceni soudně napadnout věrohodnost usnesení této VH a budeme požadovat verifikaci vykazované členské základny tohoto klubu 5 let zpětně v souvislosti s podezřením na manipulaci s hlasy (v tom případě se obrátíme na NSA a MŠMT s žádostí o nezávislý přezkum věrohodnosti vykazovaných počtů členů, protože to má dopad i na všechny možné dotace).
 
Vážení, můžeme mít různé názory, ale pojďme omezit „politikaření“ skupiny Provazník, Pečínka a spol. a vraťme se ke spolupráci volejbalových klubů – prvním krokem musí být ale odstranění manipulací s hlasy (o čemž jsme nejenom přesvědčeni, ale máme i konkrétní důkazy).
 
Pokud se počet počítání mandátů dnes nezmění, je závěrečné hlasování zmatečné a neodpovídá rozložení volejbalových sil v našem městě.
 
P.S.
a) I přes opakované písemné výzvy panu Provazníkovi jsme dodnes neobdrželi zápis z minulé VH…
b) Fungování MěVS Ostrava vzhledem k ostravským klubům je pod vedením Provazníka po celou dobu ostudné (např. stránky byly několik let nefunkční a neaktualizované a i v současné době slouží hlavně jako PR prezentace „jedné skupiny klubů“). Objektivně řečeno, solidně funguje díky dlouholetým činovníkům hlavně organizace městských soutěží.
 
 
S pozdravem
 
Ing. Ivan Cap
majitel a jednatel klubu
Volejbal Ostrava, s.r.o.