Volejbal Ostrava


 

     Volejbalový spolek Ostrava

Abstrakt 

Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s.

Abstrakt
Zájemci z řad hráčů - volejte na 776 290 564. Informace o klubu zde
Náš volejbalový klub děkuje za finanční podporu Statutárnímu městu Ostrava.
Náš volejbalový klub děkuje za finanční podporu Moravskoslezskému kraji.
Náš volejbalový klub děkuje za finanční podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Rozmohl se nám tady takový nešvar... Blog

Rozmohl se nám tady takový nešvar...

Asi jste všichni poznali hlášku z českého filmu Pelíšky.

Nicméně i ve volejbalovém životě lze poukázat na platnost tohoto rčení, protože tento "nešvar" má dalekosáhlé důsledky pro fungování volejbalových orgánů a dosazování vhodných lidí do nich (a pro rozhodování o financích, pro volení lidí do vyšších a vyšších orgánů v rámci ČVS).

Včera 25. února 2021 proběhla on-line formou Valná hromada MěVS Ostrava, před kterou jsem delegáty seznámil s naším stanoviskem. To, že se nejedná o "výkřik do tmy jednotlivce", nýbrž obdobný názor na neregulérnost ve stanovení počtu hlasovacích mandátů mají i další volejbalové kluby v působnosti MěVS Ostrava. Na včerejší valné hromadě se takto totiž vyjádřilo a s tímto názorem souhlasilo již 8 volejbalových klubů, což je výrazný posun, protože na minulé valné hromadě to byly prakticky jen 3 kluby.

Aby jste si udělali svůj vlastní názor, seznamte se s celým textem našeho prohlášení:

Vážení,
 
seznámili jsme se s Jednacím řádem VH, rozdělení mandátů pro hlasování a je na čase ukončit nesmyslnou přetahovanou o počet mandátů. Stejně jako před naší minulou valnou hromadou totiž opět došlo k navýšení počtu započítaných mladých hráčů o stovky členů u oddílu Blue Volley Ostrava, z.s. (dříve „Školní sportovní klub Ostrava o.s.“), kde je předsedou Michal Provazník (minule jeho klub všechny pohodlně přehlasoval svými nepodloženými 11-ti hlasy, není si nárokuje 8 hlasů).
 
Pozoruhodné je, že k tomuto navýšení o více než 600 členů!!! „čirou náhodou“ došlo v prosinci 2020 (opět před Valnou hromadou), v době vrcholící pandemie Covid-19, kdy se nachází naše republika ve vládou nařízeném nouzovém stavu, jsou zavřené školy a všechny haly a tělocvičny. Celé republice jsme tak pro smích a ptají se nás na recept, jakým zázrakem se tak děje – nejsou naivní!
 
Chtěli bychom věřit, že činovníci tohoto klubu mají zázračnou metodu, jak v tomto období oslovit a pracovat s tolika mladými hráči, ale vše spíše nasvědčuje, že jde o účelové navýšení, protože jsme již zdokumentovali případy mladých hráčů, kteří byli několik let zaregistrovaní ve výše uvedeném klubu, aniž by o tom oni a jejich rodiče věděli, ba dokonce pravidelně platili licenční poplatky do systému VIS…
 
V zájmu zachování demokracie v našem okresním svazu, navrhuji přestat počítat mládež z nejrůznějších klubů a volejbalových kroužků na školách (uměle pak dochází k nafukování členské základny – po volbách členská základna prokazatelně velmi zase „splaskne“…) a všem klubům přidělit JEDEN mandát pro hlasování na VH.
 
Pokud výše uvedený klub bude přesto trvat na neférovém (vůči ostatním klubům v našem okrese) a lehce zmanipulovatelném počítání hlasovacích mandátů, budeme nuceni soudně napadnout věrohodnost usnesení této VH a budeme požadovat verifikaci vykazované členské základny tohoto klubu 5 let zpětně v souvislosti s podezřením na manipulaci s hlasy (v tom případě se obrátíme na NSA a MŠMT s žádostí o nezávislý přezkum věrohodnosti vykazovaných počtů členů, protože to má dopad i na všechny možné dotace).
 
Vážení, můžeme mít různé názory, ale pojďme omezit „politikaření“ skupiny Provazník, Pečínka a spol. a vraťme se ke spolupráci volejbalových klubů – prvním krokem musí být ale odstranění manipulací s hlasy (o čemž jsme nejenom přesvědčeni, ale máme i konkrétní důkazy).
 
Pokud se počet počítání mandátů dnes nezmění, je závěrečné hlasování zmatečné a neodpovídá rozložení volejbalových sil v našem městě.
 
P.S.
a) I přes opakované písemné výzvy panu Provazníkovi jsme dodnes neobdrželi zápis z minulé VH…
b) Fungování MěVS Ostrava vzhledem k ostravským klubům je pod vedením Provazníka po celou dobu ostudné (např. stránky byly několik let nefunkční a neaktualizované a i v současné době slouží hlavně jako PR prezentace „jedné skupiny klubů“). Objektivně řečeno, solidně funguje díky dlouholetým činovníkům hlavně organizace městských soutěží.
 
 
S pozdravem
 
Ing. Ivan Cap
majitel a jednatel klubu
Volejbal Ostrava, s.r.o.