Volejbal Ostrava


 

     Volejbalový spolek Ostrava

Abstrakt 

Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s.

Abstrakt
Zájemci z řad hráčů - volejte na 776 290 564. Informace o klubu zde
Náš volejbalový klub děkuje za finanční podporu Statutárnímu městu Ostrava.
Náš volejbalový klub děkuje za finanční podporu Moravskoslezskému kraji.
Náš volejbalový klub děkuje za finanční podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Volejbal Ostrava se představuje Blog

Volejbal Ostrava se představuje

Byli jsme požádání Františkem Kopeckým, ať přispějeme do volejbalové publikace mapující ostravské volejbalové kluby článkem, seznamujícím s naším klubem Volejbal Ostrava. Tak činíme:

Tento projekt – vytvořit nový ambiciózní moderní volejbalový klub v Ostravě pod jednoduchým názvem „Volejbal Ostrava“ – vznikl v roce 2016 na popud hráčů, realizačního týmu a fanoušků mužského extraligového volejbalu v Ostravě a úzce navazuje na tradici Vítkovického volejbalu (řada hráčů a trenérů zde historicky působila). 
 
Velmi záhy se Volejbal Ostrava stal silným a respektovaným volejbalovým klubem v Moravskoslezském kraji a to jak díky naší nepřehlédnutelné aktivitě a to jak ve výsledcích mužů (za 3 roky se tento náš A-tým postupně probojoval přes krajskou soutěž až na špici 2. národní ligy – loni skončil druhý a letos si říká o postup do 1. ligy), tak  i díky výsledkům, které dosahuje naše mládež. Máme velmi širokou mládežnickou základnu a naši mladí hráči jsou zapojení do všech forem volejbalových soutěží, které organizuje ČVS včetně barevného minivolejbalu. Je tomu tak i díky naší aktivitě, kterou věnujeme i propagaci volejbalu mezi širokou ostravskou veřejností (celkem více než 30 dobrovolných jednodenních propagačních akcí pro mládež Ostravy a okolí).
Je určitě zajímavostí, že v tomto klubu pracuje aktuálně více než 20 kvalifikovaných volejbalových trenérů všech kvalifikací, kteří působí především na řadě základních škol v Ostravě i okolí (v Ostravě své aktivity soustředí především na obvod Ostrava-Jih).

Během prvních 4 sezón fungování jsme postupně vytvořili skupinu tří organizačně a právně propojených klubů, které mezi sebou úzce spolupracují:
 
a) Volejbal Ostrava, s.r.o. – zakládající mateřský klub a hlavní sponzor veškerého dění, který má na starosti talentované mladé smluvní hráče (věnuje se jim ve svém Tréninkovém centru mládeže při SŠSS Krakovská také mimořádnou nadstandardní péči) a který se stará o A-tým mužů. Tento klub finančně podporuje i lokální amatérské volejbalové soutěže – např. „Beskydskou volejbalovou ligu“ a sám aktivně spoluorganizuje amatérskou volejbalovou soutěž na středních školách v kraji „Středoškolskou volejbalovou ligu“.
b) Volejbalový spolek Ostrava – dynamicky rozvíjí spolupráci se školami v Ostravě a okolí, vede vlastní volejbalové kroužky na ZŠ (počet evidovaných stabilně trénujících školáků již překročil 300), stará se o nově vytvořenou „Ostravskou volejbalovou akademii“ při ZŠ Košaře v Ostravě-Dubině a organizuje naši účast ve všech mládežnických soutěžích ČVS. Díky spolupráci s městským obvodem Nová Bělá bude v nově budované sportovní hale od roku 2021 k dispozici dostatek tréninkového prostoru pro další rozvoj mládežnických složek.c) Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s. – který se stará především o akademický volejbal, spoluorganizuje nově vzniklou amatérskou soutěž „Vysokoškolská volejbalová liga“ v našem kraji a má na starosti fungování našeho B-týmu. Ve spolupráci s Katedrou studií lidského pohybu zde po celou dobu probíhají i sportovní měření našich hráčů. Do budoucna bude tento klub ale páteřní organizací našich aktivit a jeho aktivity budou kulminovat po dostavbě nové nádherné sportovní haly Ostravské univerzity v říjnu 2022.


 
O aktuálním dění v klubu se lze i dočíst na klubovém webu  www.volejbalostrava.com  (počet zhlédnutí za tak krátkou dobu překonal již hranici čtvrt miliónu), ve kterém najdete přes 500 článků a řadu fotografií a videí. Na tomto webu máme i svou vlastní streamovou on-line televizi, přes kterou zajišťujeme přímé přenosy z vybraných zajímavých zápasů. Klub je aktivní i na sociálních sítích (Instagramový a Youtube kanál Volejbal Ostrava), řada fanoušků navštěvuje mužský klubový Facebook (zde například pravidelně probíhá oblíbená tipovací soutěž s cenami) a velmi sledovaný je i náš FB mládeže. Tomuto klubu se podařilo i rozjet několik zajímavých projektů, např. v projektu „Můj parťák“(propojuje soudržnost mezi mužským a mládežnickým volejbalem). Klub každoročně vydává například i svůj vlastní Klubový kalendář a všechny své mladé hráče vybavuje klubovým oblečením.Klub za své působení získal již i velmi zajímavé zahraniční kontakty - pravidelně jezdíme na soustředění spojené s přátelskými zápasy proti týmům z nejvyšších soutěží do Polska nebo do Slovinska, náš A-tým sehrál přátelská utkání s významnými zahraničními týmy jako je běloruský Šachťor Soligorsk nebo utkání se švédským národním týmem apod.V roce 2019 jsme byli spoluorganizátoři s VolleyCountry významné ostravské mezinárodní akce pod názvem „Světové volejbalové trenérské show v Ostravě“ (15.-16. června 2019), kterého se zúčastnilo 230 zájemců ze 14 zemí a které bylo skvělou propagací volejbalu u nás a následného „Mezinárodního kempu pro mládež“ se světoznámým argentinským trenérem Javierem Weberem.