Volejbal Ostrava


 

     Volejbalový spolek Ostrava

Abstrakt 

Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s.

Abstrakt
Zájemci z řad hráčů - volejte na 776 290 564. Informace o klubu zde
Projekt je realizován s finanční podporou Národní sportovní agentury
Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje
Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy
Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih

Volejbal Ostrava se představuje Blog

Volejbal Ostrava se představuje

Byli jsme požádání Františkem Kopeckým, ať přispějeme do volejbalové publikace mapující ostravské volejbalové kluby článkem, seznamujícím s naším klubem Volejbal Ostrava. Tak činíme:

Tento projekt – vytvořit nový ambiciózní moderní volejbalový klub v Ostravě pod jednoduchým názvem „Volejbal Ostrava“ – vznikl v roce 2016 na popud hráčů, realizačního týmu a fanoušků mužského extraligového volejbalu v Ostravě a úzce navazuje na tradici Vítkovického volejbalu (řada hráčů a trenérů zde historicky působila). 
 
Velmi záhy se Volejbal Ostrava stal silným a respektovaným volejbalovým klubem v Moravskoslezském kraji a to jak díky naší nepřehlédnutelné aktivitě a to jak ve výsledcích mužů (za 3 roky se tento náš A-tým postupně probojoval přes krajskou soutěž až na špici 2. národní ligy – loni skončil druhý a letos si říká o postup do 1. ligy), tak  i díky výsledkům, které dosahuje naše mládež. Máme velmi širokou mládežnickou základnu a naši mladí hráči jsou zapojení do všech forem volejbalových soutěží, které organizuje ČVS včetně barevného minivolejbalu. Je tomu tak i díky naší aktivitě, kterou věnujeme i propagaci volejbalu mezi širokou ostravskou veřejností (celkem více než 30 dobrovolných jednodenních propagačních akcí pro mládež Ostravy a okolí).
Je určitě zajímavostí, že v tomto klubu pracuje aktuálně více než 20 kvalifikovaných volejbalových trenérů všech kvalifikací, kteří působí především na řadě základních škol v Ostravě i okolí (v Ostravě své aktivity soustředí především na obvod Ostrava-Jih).

Během prvních 4 sezón fungování jsme postupně vytvořili skupinu tří organizačně a právně propojených klubů, které mezi sebou úzce spolupracují:
 
a) Volejbal Ostrava, s.r.o. – zakládající mateřský klub a hlavní sponzor veškerého dění, který má na starosti talentované mladé smluvní hráče (věnuje se jim ve svém Tréninkovém centru mládeže při SŠSS Krakovská také mimořádnou nadstandardní péči) a který se stará o A-tým mužů. Tento klub finančně podporuje i lokální amatérské volejbalové soutěže – např. „Beskydskou volejbalovou ligu“ a sám aktivně spoluorganizuje amatérskou volejbalovou soutěž na středních školách v kraji „Středoškolskou volejbalovou ligu“.
b) Volejbalový spolek Ostrava – dynamicky rozvíjí spolupráci se školami v Ostravě a okolí, vede vlastní volejbalové kroužky na ZŠ (počet evidovaných stabilně trénujících školáků již překročil 300), stará se o nově vytvořenou „Ostravskou volejbalovou akademii“ při ZŠ Košaře v Ostravě-Dubině a organizuje naši účast ve všech mládežnických soutěžích ČVS. Díky spolupráci s městským obvodem Nová Bělá bude v nově budované sportovní hale od roku 2021 k dispozici dostatek tréninkového prostoru pro další rozvoj mládežnických složek.c) Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská univerzita, z.s. – který se stará především o akademický volejbal, spoluorganizuje nově vzniklou amatérskou soutěž „Vysokoškolská volejbalová liga“ v našem kraji a má na starosti fungování našeho B-týmu. Ve spolupráci s Katedrou studií lidského pohybu zde po celou dobu probíhají i sportovní měření našich hráčů. Do budoucna bude tento klub ale páteřní organizací našich aktivit a jeho aktivity budou kulminovat po dostavbě nové nádherné sportovní haly Ostravské univerzity v říjnu 2022.


 
O aktuálním dění v klubu se lze i dočíst na klubovém webu  www.volejbalostrava.com  (počet zhlédnutí za tak krátkou dobu překonal již hranici čtvrt miliónu), ve kterém najdete přes 500 článků a řadu fotografií a videí. Na tomto webu máme i svou vlastní streamovou on-line televizi, přes kterou zajišťujeme přímé přenosy z vybraných zajímavých zápasů. Klub je aktivní i na sociálních sítích (Instagramový a Youtube kanál Volejbal Ostrava), řada fanoušků navštěvuje mužský klubový Facebook (zde například pravidelně probíhá oblíbená tipovací soutěž s cenami) a velmi sledovaný je i náš FB mládeže. Tomuto klubu se podařilo i rozjet několik zajímavých projektů, např. v projektu „Můj parťák“(propojuje soudržnost mezi mužským a mládežnickým volejbalem). Klub každoročně vydává například i svůj vlastní Klubový kalendář a všechny své mladé hráče vybavuje klubovým oblečením.Klub za své působení získal již i velmi zajímavé zahraniční kontakty - pravidelně jezdíme na soustředění spojené s přátelskými zápasy proti týmům z nejvyšších soutěží do Polska nebo do Slovinska, náš A-tým sehrál přátelská utkání s významnými zahraničními týmy jako je běloruský Šachťor Soligorsk nebo utkání se švédským národním týmem apod.V roce 2019 jsme byli spoluorganizátoři s VolleyCountry významné ostravské mezinárodní akce pod názvem „Světové volejbalové trenérské show v Ostravě“ (15.-16. června 2019), kterého se zúčastnilo 230 zájemců ze 14 zemí a které bylo skvělou propagací volejbalu u nás a následného „Mezinárodního kempu pro mládež“ se světoznámým argentinským trenérem Javierem Weberem.